ISTORIJA

       Angelo muziejus įkurtas ir savo veiklą pradėjo 2014 m. rugsėjo 6 d. Muziejaus ekspozicijos pagrindu tapo Ryčio Milkinto daugiau nei penkiolika metų rinkta angelų kolekcija. Dalis eksponatų skaičiuoja jau ne vieną savo gyvavimo dešimtmetį, o  kai kurie – ir kelis šimtmečius. Bėgant metams, keitėsi muziejaus veidas - gerokai išaugo kolekcijos meninė, kultūrinė vertė, prasiplėtė muziejaus lankytojų ratas tiek kiekybiškai, tiek ir geografine prasme. Sukaupus didelį kiekį muziejinių eksponatų, pradėti formuoti muziejaus fondai. Ekspontai klasifikuojami į penkis rinkinius: tapyba ir grafika; skulptūra; taikomoji dailė; liaudies menas; spaudiniai. Renkami tiek profesionaliosios dailės, tiek ir tautodailės srities menininkų darbai. Išskirtinis dėmesys skiriamas tradicinei sakraliajai lietuvių liaudies skulptūrai, kuri nuo 2008 m. yra įtraukta į UNESCO nematerialiojo paveldo sąrašą, kaip sparčiai nykstanti. Nemažą rinkiniuose esančių eksponatų dalį sudaro senųjų meistrų darbai. Eksponuojami meno kūriniai apima ne tik angelų ikonografijos ir simbolikos vaizdavimą dailėje, bet ir atspindi platesnį sakraliojo meno spektrą. 

       Didžiuojamės ir džiaugiamės eksponatų gausa ir įvairove, pateikiama lankytojų, meno ir istorijos žinovų vertinimui. 

DARBO LAIKAS

BILIETŲ  KAINOS

Suaugusiems
Mokiniams, studentams, senjorams, neįgaliesiems


EKSKURSIJŲ KAINOS GRUPĖMS:

Suaugusiems (lietuvių kalba)  
Suaugusiems (anglų, rusų kalbomis)
Moksleiviams  

–  5 €
–  3 €


–  10 €  
–  15 €
–  10 €

     Nemokamai muziejų lanko – vaikai iki 5 metų; mokytojai, lydintys mokinių grupes:
 (1 mokytojui, lydinčiam iki 11 mokinių grupę; 2 mokytojams, lydintiems 12–25 mokinių grupę).

     Dėl edukacinių užsiėmimų ir ekskursijų tartis iš anksto telefonu  8 694 74249 arba 

el. paštu angelomuziejus@gmail.com

  

KONTAKTAI

      ANGELO MUZIEJUS

P. Višinskio g. 24, LT-77155, Šiauliai, Lietuva
Juridinių asmenų registras. Kodas 303279152
Tel. +370 694 74 249, +370 611 70 138
El. paštas angelomuziejus@gmail.com