SPAUDINIAI

Spaudinių rinkinį sudaro daugiau nei 100 eksponatų, atspindinčių skirtingų istorinių laikotarpių spaudos galimybes, specifiką ir kaitą. Seniausi šio rinkinio spaudiniai datuojami XIX amžiui - tai 1883 metų komunijos pažymėjimas, senosios itališkos ir čekiškos maldaknygės reljefiniais viršeliais, senieji spaudos draudimo laikotarpio bažnytiniai paveikslėliai. Rinkinyje gausu senųjų Italijoje, Vokietijoje išleistų knygų, kurių ikonografijoje vaizduojami angelai. Spaudinių rinkinį papildo senosios litografijos, kurių atlikimo technikos kokybė ir profesionalumas žavi spaustuvininkus iki šių dienų. Ypatingai įdomios tos litografijos, kurių dekorui ir prabangumo įspūdžio suteikimui buvo pasitelkiama auksavimo technologija. Integrali rinkinio dalis yra senieji atvirukai, kurių ikonografijoje yra pasitelkiama sakraliojo pobūdžio tematika. Išskirtinis senųjų meistrų darbas - angelas, pagamintas litografijos būdu, šiam kūriniui suteikiant bareljefinės skulptūros formą. Spaudinių rinkinį papildo ir šiuolaikiniai išskirtiniai leidiniai, reprodukcijų katalogai, išleisti JAV, Argentinoje, Italijoje ir kitose šalyse, kurių autoriai analizuoja angelų vaizdavimą dailėje.