LIAUDIES MENAS

Liaudies meno rinkinį sudaro trys pagrindinės dalys: sakralioji lietuvių liaudies skulptūra, kryžiai, tapyba ir grafika. Didžiausią liaudies meno rinkinio dalį sudaro sakraliosios lietuvių liaudies skulptūros, kurių rinkinyje yra virš penkiasdešimt. Skulptūros rinkinio pagrindas - senųjų meistrų darbai, kurių istorija siekia XX a. pradžią. Tai nežinomų liaudies meistrų išdrožti angelai, Žemaitijos dievdirbio Augustino Potockio sukurta „Pieta su angelais“, drožėjo, dar vadinamo Žemaitijos Andersenu, Stanislovo Riaubos skulptūra „Šv. Jurgis“, senieji nežinomų meistrų sukurti mediniai kryžiai. Senųjų meistrų skulptūros patraukia akį savo mąsliu sakralumu, tikrumu, koloristine polichromija. Visa tai artima senajai lietuvio pasaulėjautai, kuri yra neatsiejama mūsų nacionalinio identiteto dalis. Sparčiai nykstančios tradicinės lietuvių liaudies skulptūros panoramą praturtina ir skaitlingai papildo vyresnės kartos ir pavienių jaunesnės kartos medžio drožėjų darbai. Muziejaus rinkinyje saugomi Pranciškaus Miežio, Eugenijaus Rimdžiaus, Raimondo Baškio, Onos Paulauskienės, Arvydo Petrulio, Zigmo Rimgailos, Ryčio Milkinto, Adolfo Teresiaus, Jono Vasausko, Alfonso Bendiko ir kitų kūrėjų darbai. Tradicinės sakraliosios lietuvių liaudies skulptūros rinkinį papildo tautodailininkų sukurtos keramikos skulptūros, kurių autoriai - Ona Butvilienė, Regina Mataitienė, Rita Alkevičienė, E. Bogdanskienė ir kiti. Rinkinyje sukaupti kryžiai, pasitelkdami savo formų, stilistikų, polichromijos, medžiagų, laikmečių įvairovę, atskleidžia krucifiksų vystymosi istoriją nuo XIX a. pab. iki XXI a. pradžios. Didžiosios dalies muziejaus rinkinyje esančių senųjų kryžių kūrėjai - dievdirbiai nėra žinomi. Muziejuje saugomi trys kaltiniai kryžiai, sukurti patyrusių, ilgamečių kalvystės amato virtuozų - Stanislovo Špuko ir Česlovo Pačetausko. Tapybos ir grafikos rinkinio dalis yra gausi - joje saugoma daugiau nei 150 liaudies meno darbų. Tautodailininkų sukurti sakraliosios tematikos darbai išsiskiria savita etninės kultūros pajauta ir simbolika, kuri ryškiai atsiskleidžia drobėse, grafikos ir akvarelės lakštuose. Rinkinyje saugomi Antaninos Dapkutės Pukėnienės, Vilmos Kazimieros Lideikienės, Albinos Žiupsnytės, Juozo Prielaido, Snieginos Chriščinavičienės ir kitų kūrėjų darbai.